Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla francouzské firmy CIAT patří mezi nejkvalitnější tepelná čerpadla světového trhu. Tepelná čerpadla jsou vyvíjena pomocí nejmodernějších poznatků a techniky. V oblasti tepelných čerpadel výkonu 20 – 500 kW je firma CIAT prvním výrobcem, který vyrábí tepelná čerpadla vzduch/voda s ekologickým chladivem R410A (Aquaciat 2). Díky četným zkušenostem, které vyplývají z dlouhé historie firmy CIAT (od roku 1934), jsou tepelná čerpadla této značky velice efektivním řešením.

Vyčíslení úspor

Úspory tepelných čerpadel ve srovnání s jinými typy vytápění

Srovnání nákladů na vytápění u většího rodinného domu se spotřebou 20 kW

Srovnání nákladů na vytápění u většího rodinného domu se spotřebou 20 kW při započtení celoročního ohřevu teplé užitkové vody pro 4 členou rodinu

Srovnání nákladů na vytápění u panelového nebo bytového domu při energetické spotřebě 150 kW – do nákladů není započten ohřev TUV

Princip – jak to funguje

Stejně jako běžná lednice ve Vaší domácnosti ochlazuje i když okolní teplota je například +30°C, stejně tak technologie čerpadla ohřívá i když médium pro získání plusové energie je nižší nebo dokonce záporné hodnoty. Vše je založeno na přenášení tepla kapalinou, která má extrémě nizký bod odpařování. Technologickým zdokonalením ale v tomto případě není potřeba takového množství dodávané energie jako na chlazení.

Ohřev TUV – napojení tepelného čerpadla na bojler

Častou otázkou je možnost napojení čerpadla na bojler a využití i pro ohřev teplé užitkové vody. Ano samozřejmě lze TČ propojit s bojlerem a celoročně tak uspořit nemalé částky i na ohřevu TUV. Důležité v této kombinaci je nainstalovat kvalitní ekvitermní regulaci a ne řídit čerpadlo pouze termostatem.

Typy tepelných čerpadel

V zásadě se dnes vyrábí 3 typy TČ. Jejich označení přímo souvisí s druhem média ze kterého získávají zdrojovou energii.Používané systémy jsou tedy:

VZDUCH/VODA – vzhledem k nenáročné instalaci asi dnes jeden z nejpouživanějších systémů. Čerpadlo získává energii z okolního venkovního vzduchu. Platí samozřejmě pravidlo, že čím vyšší je teplota venkovního vzduch, tím větší je tepelný zisk, nicméně se slušným výkonem lze čerpadlo provozovat až do teploty –15°C, např. Aquaciat 2 (21 – 290 kW)

VODA/VODA – zde se zdrojovým médiem stává voda, tepelný had čerpadla je umístěn na dně rybníka, řeky, bazénu a jiných vodních nádrží. Přesto že toto řešení vyžaduje takovýto zdroj nablízku instalaci, je dnes hojně využíváno.

ZEMĚ/VODA – velice populární systém zejména u novostaveb. Médiem je země do které se v nezámrzné hloubce umístí tepelný had čerpadla. Taktéž je možno využít hloubkového vrtu. Řada tepelných čerpadel ZEMĚ/VODA bývá označováno i jako VODA/VODA. Příkladem čerpadla země – voda je Aurea Caleo (16–25 kW)

Ciat Ciat Ciat Ciat